/ August 23, 2017
(4.1/5) (12522)

Description

Application was created for the purpose ofthesis on "interactive textbook of Internet technologies." Itcontains a list of all elements used in HTML 5 Explanation, see thebrowser and source code. The tests, which are then evaluated in theform of statistical tables. Sand, where one can try to write codethat will automatically display it in the browser.

OVERVIEW
• more than 70 programming languages (Ada, Android, Angular JS,Apache Ant, ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL,C++, C#, CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle,Apache Groovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase,Hibernate ORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...)
• other languages, frameworks, schemas, shortcuts, commands etc.(Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git, Google maps,Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuery mobile, JUnit,Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX, VBScript, Vi,XML schema, Xpath, XSD...)
• interview questions - be prepared for the every type of questionsfrom programming languages for your job
• sandbox - create your own code, display it in the browser,customizable
• award system - earn points, obtain medails
• skills quiz - prove, that you know answer every question
• fully customizable app in the settings
• HTML5 tools, details about tags and even more...
• simple statistics
• option to remove ads + support development
-----------------
Enjoy Learn programming and have a nice day.

App Information Learn programming

 • App Name
  Learn programming
 • Package Name
  tursky.jan.nauc.sa.html5
 • Updated
  August 23, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Jan Tursky
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email jan.tursky@gmail.com
  Majerského 580, Hliník nad Hronom, 966 01 Slovenská republika
 • Google Play Link

Learn programming Version History

Select Learn programming Version :
 • 6.7 (55)
 • 6.6 (54)
 • 6.5 (53)
 • Learn programming 6.7 APK File

  Publish Date: 2016 /6/20
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 20.9 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: ec498292e3856adf3639b265d8997b603df23456
  APK Signature: ba5e2d085ecaee1c3bec93e0a0e33ee32fae1ada
 • Learn programming 6.6 APK File

  Publish Date: 2016 /5/9
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 20.8 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 8fcda8e32b7446e12a67af552833b894e6be3197
  APK Signature: ba5e2d085ecaee1c3bec93e0a0e33ee32fae1ada
 • Learn programming 6.5 APK File

  Publish Date: 2016 /1/14
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 20.5 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: e48ac5a9114f4bba5a2cb934c571ea640472193b
  APK Signature: ba5e2d085ecaee1c3bec93e0a0e33ee32fae1ada

Jan Tursky Show More...

Learn programming APK
Jan Tursky
Application was created for the purpose ofthesis on "interactive textbook of Internet technologies." Itcontains a list of all elements used in HTML 5 Explanation, see thebrowser and source code. The tests, which are then evaluated in theform of statistical tables. Sand, where one can try to write codethat will automatically display it in the browser.OVERVIEW• more than 70 programming languages (Ada, Android, Angular JS,Apache Ant, ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL,C++, C#, CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle,Apache Groovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase,Hibernate ORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...)• other languages, frameworks, schemas, shortcuts, commands etc.(Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git, Google maps,Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuery mobile, JUnit,Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX, VBScript, Vi,XML schema, Xpath, XSD...)• interview questions - be prepared for the every type of questionsfrom programming languages for your job• sandbox - create your own code, display it in the browser,customizable• award system - earn points, obtain medails• skills quiz - prove, that you know answer every question• fully customizable app in the settings• HTML5 tools, details about tags and even more...• simple statistics• option to remove ads + support development-----------------Enjoy Learn programming and have a nice day.
Zdravie 3.2 APK
Jan Tursky
Aplikácia je pomocníkom pre ľudí, ktorý simajú záujem o lekárskych objektoch, liečivách aleboterminologických výrazoch z oblasti medicíny.Kategórie• lekárne, pohotovosti, optiky, adosy - názov, adresa, kontaktnéúdaje, otváracie hodiny, navigovanie, mapa• liečivá - základné údaje, držiteľ liečiva, požitie lieku a vplyvna graviditu, terapeutické indikácie, kontraindikácie, dávkovanie aďalšie• prvá pomoc - 60 najčastejších prípadov zdravotného problému,ktoré môžu nastať s jednoduchým popisom, ako zareagovať v danejsituácií• terminológia - výrazy z medicíny s rýchlym filtrovanímPráva k aplikácii• internet - pre zobrazenie mapy, kontrolu aktuálnosti údajov• coarse/fine location - pre vyhľadanie najbližších lekárskychobjektov vo Vašom okolí• call phone - pre možnosť prekliku do obrazovky telefónu spredpripraveným kontaktným číslomAplikácia má informačný charakter, údaje nemusia byť aktuálne.Najlepším zdrojom je oficiálna stránka, lekárnik alebo doktor.Ďakujem za pochopenieThe application is ahelper for people, who are interested in medical clinics, drugs orterminological expressions in medicine.Categories• pharmacy, emergency room, optics, ADOS - name, address, contactinformation, hours of operation, navigation, map• pharmaceuticals - basic data, the holder of drug ingestion andthe effect on pregnancy, therapeutic indications,contraindications, dosage, and more• First Aid - 60 of the most common potential health problem thatcan occur with a simple description of how to react in a givensituation• terminology - the terms of medicine with fast filteringThe rights to the application• Internet - to display the map, check for updates data• Coarse / Fine location - to locate the nearest medical facilitiesin your area• Call phone - the option to click through to your phone's screenwith the predefined contact numbersThe application is indicative, the data may not be current. Thebest source is the official site, pharmacist or doctor. Thank youfor understanding
Služby do vrecka 1.5 APK
Jan Tursky
Získajte prístup k najužitočnejším,najdôležitejším a najkomplexnejším informáciam pre Slovenskúrepubliku. Aplikáciu si môžete personalizovať podľa Vašíchpredstáv. Stiahnite si aplikáciu Služby do vrecka a začnite jupoužívať už dnes - je to zadarmo!Každý používateľ si môže aktivovať PRO verziu aplikácie na 3dni. Po uplynutí Vám bude zablokovaný prístup do niektorýchkategórií.Aplikácia obsahuje tieto kategórie:• Domov - aktuálne počasie a správy na hlavnej ploche• Cestovné poriadky - rýchly prístup ku autobusovej a vlakovejdoprave• Dopravné informácie - aktuálne dopravné informácie na slovenskýchcestách• Kalendár - jednoduchý prehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov),sviatkoch, horoskope, východe/západe slnka a fázy mesiaca• Meškanie vlakov - aktuálne meškania vlakov na trati ŽSR aj smedzinárodnými vlakmi• Počasie - aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúcedni• Rádiá - prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom• Správy - RSS čítačka slovenských a českých spravodajskýchwebov• Taxi - rýchly prístup ku TAXI službám + telefonickékontakty• TV program - aktuálny program jednotlivých staníc, program nadnešný a zajtrajší deň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZjazyku)• Dôležité telefónne čísla - majte vždy prístup k týmnajdôležitejším tel. číslam v prípade problémov• Horské výstrahy - ak ste vášnivý turista, vždy si radšejskontrolujte stav horských oblastí• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje ajotváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení naSlovensku• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia,ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj vbežnom živote• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek, zjazdoviek ako ajsnehové správy v jednom• O Slovensku - komplexný súhrn informácií o Slovenskejrepublike• Obce - zoznam obcí na Slovensku so základnými informáciami• Online kamery - aktuálny stav oblastí podľa webkamier• Predvoľby - predvoľby operátov a krajín• Biblia - offline čítačka Biblie• Čísla a symboly - PSČ, sviatky, číslovanie odevov a obuvy,informácie o bankách, éčka a mnoho iného• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočet BMI,spotreby energií, DPH a iného• Kontrola vstupu - overte si platnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO,DIČ, čísla účtu, atď.• POI objekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí(galérie, hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50kategórií)• ŠPZ, EČV, VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly,originality vozidla alebo poisťovateľa• Výmenný kurz - kurzový lístok s jednoduchým prevodom medzimenami• Zľavy - aktuálny prehľad o všetkých zľavách na Slovensku aj vzahraničí• Citáty, Murphyho zákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetovécelebrity, atď.Zoznam práv v aplikácií:INTERNET - sťahovanie aktuálnych údajov (počasie, meškanie vlakov,atď.)ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION - lokalizáciapoužívateľa (počasie)ACCESS_NETWORK_STATE - overenie pripojenia k internetuREAD_CONTACTS - kontrola, či daná osoba z kontaktov má v daný deňmeniny (kalendár)CALL_PHONE - možnosť zavolať na dané číslo (dôležité tel.čísla)READ_PHONE_STATE - overenie používateľa pri kúpe PRO verzie(univerzálny identifikátor)BILLING - aktivácia PRO verzieV prípade, ak máte problém s aplikáciou alebo nápad na úpravualebo doplnenie novej sekcie, kontaktujte ma na e-mail:jan.tursky@gmail.comGet access to the mostuseful, most important and most comprehensive information for theSlovak Republic. You can personalize the app to your liking.Download the application services in your pocket and start using ittoday - it's free!Each user can activate the PRO version of the three days. Afterthe expiry you will be blocked access to certain categories.The application includes the following categories:& # 8226; & # 8195; Home - current weather and news on thedesktop& # 8226; & # 8195; timetables - quick access to bus andtrain services& # 8226; & # 8195; Traffic information - current trafficinformation on Slovak roads& # 8226; & # 8195; Calendar - simple overview of Menino(even in your contacts), birthdays, horoscopes, sunrise / sunsetand moon phase& # 8226; & # 8195; of delay - current train delays on theline ZSR with international trains& # 8226; & # 8195; Forecast - Current weather conditionsand forecasts for the next days& # 8226; & # 8195; Radio - playback / recording Slovakradio in one& # 8226; & # 8195; News - RSS Reader Slovak and Czech newssites& # 8226; & # 8195; Taxi - quick access to taxi service +Cemetery& # 8226; & # 8195; TV program - the current programindividual stations, the program for today and tomorrow's day formore than 40 stations (text may be CZ language)& # 8226; & # 8195; Important telephone numbers - Alwayshave access to the most important tel. number in case ofproblems& # 8226; & # 8195; Mountain alerts - if you're an avidhiker, always prefer to check the status of mountain areas& # 8226; & # 8195; Pharmacy, standby., Optics, ADOS -location, contact details and opening hours (some pharmacies) onhealthcare facilities in Slovakia& # 8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aidfor injuries that may occur in the mountains with your pets as wellas in everyday life& # 8226; & # 8195; Status - condition swimming pools,lifts, slopes and snow reports in one& # 8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensivesummary of the Slovak Republic& # 8226; & # 8195; Municipalities - a list of villages inSlovakia with basic information& # 8226; & # 8195; Online cameras - the current state ofthe area by webcams& # 8226; & # 8195; Preferences - preference for theoperators and countries& # 8226; & # 8195; Bible - Online Bible reader& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip, holidays,numbering clothing and footwear, information on banks, and manyother éčka& # 8226; & # 8195; Calculator - calculator for convertingunits and calculate your BMI, energy consumption, VAT andother& # 8226; & # 8195; Access control - check the validity ofthe birth certificate number, IBAN, Tax Identification Number,account number, etc.& # 8226; & # 8195; POI objects - an overview of theinteresting locations in your area (galleries, hotels, bars,castles, caves and other 50 categories)& # 8226; & # 8195; license plate, registration plate, VIN,fine - verification technology, emission control, originality orinsurer& # 8226; & # 8195; the exchange rate - exchange rate witha simple transfer between currencies& # 8226; & # 8195; Discounts - date overview of alldiscounts in Slovakia and abroad& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS, Jokes,quizzes, Internet celebrity, etc.The list of rights in the application:INTERNET - download the actual data (weather, train delays,etc.)ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION - location of the user(weather)ACCESS_NETWORK_STATE - checking the Internet connectionREAD_CONTACTS - check whether a person has the contacts that dayname days (calendar)CALL_PHONE - possibility to dial the phone number (important tel.Numbers)READ_PHONE_STATE - User authentication for the purchase Pro version(universal identifier)BILLING - to activate the Pro versionIf you have a problem with the application or the idea of​​adapting or adding a new section, contact me at e-mail:jan.tursky@gmail.com
Maturita SK 4.1 APK
Jan Tursky
Už nebudete potrebovať knihy na každýpredmet,zktorého pôjdete maturovať. Už si nebudete musieť písaťpoznámkyokaždej téme, ktorá Vás bude čakať na maturite.Tátoaplikáciaobsahuje 30 najčastejších otázok z maturitnýchpredmetov.Dohromady aplikácia obsahuje 24 okruhov, 710 tém, viac než165000slov.V nastaveniach si môžete zvoliť farbu textu apozadia,fullscreen,atď.Jednoduchý dizajn, potrebné informácie a to všetkozabalenévminimálnej veľkosti.Upozornenie: Uvedené údaje v aplikácií súleninformačné.Používateľ by mal brať túto aplikáciu len akozdrojinformácií,nemal by sa len z nej pripravovať na maturitu.AUTORSKÉ PRÁVAMateriály v tejto aplikácií sú majetkom študentskéhoportáluZones.ska ich používanie je povolené bez obmedzení iba naosobnéúčely aakékoľvek verejné publikovanie je bezpredchádzajúcehopísomnéhosúhlasu od Zones.sk zakázané.Prevádzkovateľ portálunezodpovedá zaobsah materiálov.You will not needbooksonevery subject, from which you go Mature. You no longer havetotakenotes on each topic, which will be waiting forgraduation.This appcontains 30 of the most common questions GCEcourses.Together application contains 24 lines, 710 topics,morethan165,000 words.In the settings you can select the text andbackgroundcolor,fullscreen, etc.Simple design, the necessary information and all wrappedinaminimum size.Note: The data in the application is for informationonly.Theuser should take this application only as a sourceofinformation,it should not only from her prepare forgraduation.COPYRIGHTThe materials in this application are the property ofthestudentportal Zones.sk and their use is permittedwithoutrestriction onlyfor personal purposes and any publicpublicationwithout priorwritten consent from Zones.sk prohibited.The operatorof theportal is not responsible for the content ofmaterials.
UNIWeather - Weather in pocket 5.4 APK
Jan Tursky
UNIWeather app is now available onAndroid, featuring amazing icons matching weather conditions andmany other features. Easily choose category by swiping from left toright to show the menu and enjoy updated detail information aboutweather in city that you selected or around your position.FEATURES:- Fresh, easy design with beautiful icons packs that day/night andcurrent weather condition- Weather information, including 7-day and hourly temperatureforecasts like: temperature, windchill, humidity, pressure, windspeed, wind direction, zodiac, chinese sign, element andmore...- Hourly and daily graphs - temperature, max/min temp., visibility,precipitation prob., humidity, pressure, wind speed, UV index, dewpoint- Map contains: weather station map, quantity of precipitation,precipitation classic style, rain precipitation, rain classicstyle, snow precipitation, cloud cover, clouds lassic style, sealevel pressure, sea level pressure contour, temperature, windspeed- Notification fully customizable like: theme, icons, customizableitems in notification, priority- 8 widgets fully customizable: text size, icons, text colors,background and dividers colors- Customizable data:- 93 selectable languages contains weather conditions- temperature (°C Celsius, °D Delisle, °F Fahrenheit, K Kelvin, °NNewton, °R Réaumur, °Ra Rankine, °Ro Romer)- wind (km/h, cm/s, meter/s, miles/h, Bft Beaufort, Knot)- pressure (kiloPascals, hectoPascals, Pascals, Inches of mercury,Millimeter of mercury, Pounds per square inch)- date format- animations (standard, fade in, tablet, cube in, cube out, flipvertical, flip horizontal, zoom in, zoom out, rotate up, rotatedown, accordion)BONUS FEATURES:- Supported languages - english, deutsch, slovak, czech- 15 weather icon packs- Swipe horizontally for hourly or daily data- Dark or Light theme- Fullscreen in the whole application- AutoUpdate on background (interval from 3 hours to 24hours)- Shake update in the application- Search city by Gps position, name or latitude/longitude- Night mode - activate dark theme from/to selected hour- Backup maps - use only when original maps doesn't work- Find out what zodiac, chinese sign or element is for selecteddate- Sunrise/sunset for selected date- Phases of Moon for selected date- Compass - built-in in Android- Storm distance- and more, more, more...PERMISSIONS:android.permission.INTERNET - downloading weather dataandroid.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - check, if network isavailableandroid.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - get position from GPSlocationandroid.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - get position fromcellular informationandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - refresh widgets andnotifications after reboot of the phoneandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - save wallpapers to thesdcard for Live Wallpaperandroid.permission.READ_LOGS - allow you to get LOGCAT informationwhen a crash occursandroid.permission.GET_TASKS - allow you to see which activity wasactive when a crash occurscom.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES -checking if Google Play Services are available, working withthemandroid.hardware.location - the application uses one or morefeatures on the device for determining location, such as GPSlocation, network location, or cell locationandroid.hardware.location.gps - the application uses preciselocation coordinates obtained from a Global Positioning Systemreceiver on the devicetursky.jan.UNIWeather.permission.MAPS_RECEIVE - for using GoogleMaps v2Google+ - https://plus.google.com/102703871465025016776Twitter: https://twitter.com/jan_turskyBacklink: http://androidforum.cz/uniweather-po-asi-v-kapse-t47963.htmlOfficiall website: http://uniweatherapp.com/Blog: http://uniweatherapp.blogspot.cz/
Money - security features 1.1 APK
Jan Tursky
Do you know, if the banknotes in your walletare genuine? Do you know all security features contains everybanknote? Do you work with a large amount of money? If you do, sothis application is for you.countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech republic, Denmark,Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Slovak republic,Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America andmore...
Unit Converter 3.4 APK
Jan Tursky
Unit converter is the simple and easy-to-useunit converter to handle any conversion you'll ever need.Overview• more than 30 categories for converting• list of categories: temperature, speed, pressure, work, volume,voltage, transfer rate, time, area, sound, radioactivity, planarangle, strength, power, numbering systems, weight, magneticinduction, magnetic flux, magnetic strength field, brightness,lighting, length, kinematic viscosity, graphics, frequency, flowrate, electrical resistance, electricity, viscosity, density, sizedata, brightness, amount of substance• 15 languages: english, Deutsch, slovenčina, čeština, русский,polski, français, فارسی, magyar, español, português, român,italiano, nederlands, 한국어• MATERIAL design• simple customization• option to remove ads + support development-----------------Enjoy Unit Converter and have a nice day.
Counter Widget for Android 1.1 APK
Jan Tursky
Simple displaying messages incustomizablewidgets. Simple, clear and customizable.Customizable:- Colors- Counter mode- Notifications4 languages:- en - English- de - Deutsch- sk - slovenčina- cs - čeština

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org