/
(4.2/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio

 • نام برنامه
  Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio
 • نام بسته
  com.smule.singandroid
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio

نسخه برنامه Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio :
 • 4.4.9 (449)
 • 4.4.7 (447)
 • 4.4.5 (445)
 • 4.4.3 (443)
 • 4.4.1 (441)
 • 4.3.9 (439)
 • 4.3.7 (437)
 • 4.3.5 (435)
 • 4.2.9 (429)
 • 4.2.7 (427)
 • 4.2.5 (425)
 • 4.2.3 (423)
 • 4.2.1 (421)
 • 4.1.9 (419)
 • 4.1.7 (417)
 • 3.9.7 (397)
 • 3.9.5 (395)
 • 3.9.3 (393)
 • 3.8.9 (389)
 • 3.8.5 (385)
 • 3.8.1 (381)
 • 3.7.7 (377)
 • 3.7.5 (375)
 • 3.7.3 (373)
 • 3.7.1 (371)
 • 3.6.9 (369)
 • 3.6.5 (365)
 • 3.6.3 (363)
 • 3.5.9 (359)
 • 3.5.7 (357)
 • 3.5.4 (354)
 • 3.5.3 (353)
 • 3.5.2 (352)
 • 3.5.0 (350)
 • 3.4.5 (345)
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.4.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 35.0 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 74a3c71a93faa6d6dffb4b385947c2c9f3c85ca2
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.4.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 34.5 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: bbf4794e62bcf099649d3d5c3cc47e9f1bbc4b01
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.4.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 34.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 22284c4ce3c64f64ee8c40023f0ff7d6143a1962
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.4.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 32.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 076870f35ecb3be700cecd9a73daff07b05d7dde
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 32.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 0f7e3e68f9d1945171a6821e7c7421f92b1f8181
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.3.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 32.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: ff10674c6e1ea5559ab329f3b1ad70607e3da83b
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.3.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 32.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: dad2e78bc7074f7daabfa8d0d142543a8be23dd6
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.3.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 33.5 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 9e896ff97963ffcc69586ad5c95ac350b34b1055
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.2.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 33.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: cc60530d6d6f42382d7550659708b972f44dd5fd
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.2.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 33.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: a965ae044790b1347d5fe681028e368efe311803
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.2.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 33.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 663cbb43d4ad82de83e3220724302d21be5a1e1a
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.2.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 33.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d4defb73e56fe023ced24a77ca45eaf741e074e3
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.2.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 30.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 205ca0fedc32d0364e5303329df554422025c7d1
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio فایل دیتا

  File Size: 10.7 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/1/28
  File Sha1: ef03eb44d6da7e2e9ad242331082fc725656bb9b
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.1.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 30.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: eacf46e4bb12f3417626bec833ac8543580e680f
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 4.1.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 30.8 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d43a82155cf104da49c0a3fd38f0add3fb74ad8b
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.9.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 43.3 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d29e97d47fc2b5f34db6fa4e7dc7f7a62f834fad
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.9.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 42.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 079fd933ece04e869c2d4ac9f3ed05fc3ad824b7
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.9.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 45.4 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 8493b146b52c68a07c8067db5393b0c70c42b7ee
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.8.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 42.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 1d7d39c344d2d6ece339d7c9de61579500ffbb9a
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.8.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 38.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 641c7caeccf375a7b21edb95f0aa1eb1ca549e1a
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.8.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 38.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 618f35fb1dc3b076cdea2e09f8b97a04a65b34bd
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.7.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 38.0 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: af1a041b450aef5c62c32ee17eb5fae90c4d0f1b
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.7.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 38.0 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: f97333da81664f7a35df7a3af5fb7988dcdf5e56
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.7.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 36.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: d4cd7e59f176be904bab38b921a16a9b090ef817
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.7.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 36.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 88f0564add93278eba803b139beebbb2957a1f82
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.6.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 36.7 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 71c334c05a0d597cd5ca17e523192711a3d9e3db
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.6.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 46.8 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: e357ba9140b34249060d9f6a8bef337a6b35cd91
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.6.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 46.8 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 0a15d35eb18d7af33387a5caac062084680b2ed9
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 46.8 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 6a90f4d6753ee67ecaa97ccfea1b86d2ad023920
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 46.8 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 9c9fda6f91cdc7dfaa3d1d85a7bcdea3c59ea143
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 42.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 3bc59b6016abb8cd5eb45835e85f465fab680254
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 42.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 1c72347c0b2cfc490b7b32fc896245e53d0f1eef
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 42.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 2aab69cc5c9481a40ca930065ba36d0766c5ff48
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.5.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 43.1 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: 7debd1f1a11514679be1b0ba062a190f932a4575
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada
 • Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio 3.4.5 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 42.6 MB
  تست شده بروی: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  کد Sha1 فایل: dfeb5f20955a440708e65d608c808cdabfd7f1eb
  امضای APK برنامه: e96a7f36c4c9703cc675d02b92968bc4fa7feada

نحوه نصب فایل دیتا

 1. در ابتدا, فایل برنامه Sing! by SmuleSmuleMusic & Audio را دانلود کنید.
 2. فایل برنامه را بر روی گوشی خود ریخته و نصب کنید ( برنامه را پس از نصب اجرا نکنید )
 3. فایل دیتای همان نسخه را دانلود کنید که به صورت فایل *.obb هستند با نام '' و پس از دانلود در مسیر زیر کپی کنید :
  /SDCARD/Android/obb/com.smule.singandroid/
 4. مسیر کامل پس از کپی کردن فایل دیتا باید به صورت زیر باشد :

  اگر چنین مسیری وجود نداشت باید فولدر های موردنیاز را بسازید و فایل دیتا را در مسیر تعیین شده قرار دهید

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org