/
(4.1/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Pokémon GONiantic, Inc.Adventure

 • نام برنامه
  Pokémon GONiantic, Inc.Adventure
 • نام بسته
  com.nianticlabs.pokemongo
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Pokémon GONiantic, Inc.Adventure

نسخه برنامه Pokémon GONiantic, Inc.Adventure :
 • 0.67.1 (2017062000)
 • 0.63.4 (2017060500)
 • 0.63.1 (2017050800)
 • 0.61.0 (2017040500)
 • 0.59.1 (2017032000)
 • 0.57.4 (2017030300)
 • 0.57.3 (2017022400)
 • 0.57.2 (2017021300)
 • 0.55.0 (2017012700)
 • 0.53.2 (2017012001)
 • 0.53.1 (2017011401)
 • 0.51.0 (2016121600)
 • 0.39.1 (2016092300)
 • 0.37.1 (2016091503)
 • 0.37.0 (2016090901)
 • 0.35.0 (2016082200)
 • 0.33.0 (2016080700)
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.67.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 96.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 8d46e276a9900d72909c49c1126f767f6ffb1f4e
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.63.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 85.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9ee99047af0b3510c8bb5ab5eeb545071841b13b
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.63.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 85.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 27dc96a7a1f8f902cf03abe4eae8c294460add03
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.61.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 86.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 891e5c2b40209dc2097e20a27e1a719dfc7598fd
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.59.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 88.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2878bb3d1407ffc065c42dc4926efb8c85329153
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.57.4 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/6
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 86.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6202948805b0465f5879fcfb3cc850bc4ca0dbc7
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.57.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 86.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 64fa16092e8a8f96a04cbe33d66bd91414951703
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.57.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 85.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d1de158b3cc0794df4cdf656989e1826b2ee455a
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.55.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 81.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 40354fd8c7a8e34fe059dae8e573289d015571dd
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.53.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 82.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: b635e2cf122c81da8c6220e73e355ae574d14e95
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.53.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 82.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 10ea65a7b3bbf3c71c1ffe7c979019ac919a32c8
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.51.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 84.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 56076c2c579d04ed7c7cc814d94275829d4ee752
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.39.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 76.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 776811f0aeacb0db6581f74e47748edfa0870894
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.37.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 76.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2323905f880aa5b5c87f5993071b53ff39950e1a
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.37.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 77.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 723d9c7371ff8562191a6469d7d324d04e3f6e05
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.35.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 60.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6f8a8c5a2a411fa95e6a104b0b288b3b5a96dc14
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62
 • Pokémon GONiantic, Inc.Adventure 0.33.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/12
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  حجم فایل: 61.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: eeb7205b25d56b5f1bc148dd48038dc78c12899a
  امضای APK برنامه: 321187995bc7cdc2b5fc91b11a96e2baa8602c62

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org