/
(4.2/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy

 • نام برنامه
  Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy
 • نام بسته
  com.hcg.cok.gp
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy

نسخه برنامه Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy :
 • 2.48.0 (1661)
 • 2.47.0 (1655)
 • 2.46.0 (1649)
 • 2.45.0 (1645)
 • 2.44.0 (1644)
 • 2.43.0 (1632)
 • 2.41.0 (1628)
 • 2.41.0 (1625)
 • 2.40.0 (1621)
 • 2.39.0 (1600)
 • 2.38.0 (1473)
 • 2.37.0 (1470)
 • 2.36.0 (1466)
 • 2.35.0 (1465)
 • 2.34.0 (1458)
 • 2.33.0 (1451)
 • 2.32.0 (1446)
 • 2.31.0 (1441)
 • 2.30.0 (1432)
 • 2.29.0 (1427)
 • 2.28.0 (1414)
 • 2.13.0 (1270)
 • 2.12.0 (1263)
 • 2.11.0 (1250)
 • 2.10.0 (1244)
 • 2.9.1 (1231)
 • 2.8.0 (1218)
 • 2.7.0 (1208)
 • 2.6.1 (1186)
 • 2.5.1 (1176)
 • 2.4.1 (1152)
 • 2.4.0 (1141)
 • 2.3.0 (1130)
 • 2.2.0 (1122)
 • 2.1.1 (1113)
 • 2.0.18 (1099)
 • 2.0.17 (1072)
 • 2.0.15 (1059)
 • 2.0.14 (1048)
 • 2.0.13 (1036)
 • 2.0.12 (1022)
 • 2.0.11 (1010)
 • 2.0.10 (1002)
 • 2.0.10 (998)
 • 2.0.9 (982)
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.48.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 7b605873c85656e25c7b91b77d3e3c43e4ec88ee
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.47.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/14
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 3ab57153c5b39fccefc8a51faf5bbaeebc32cc55
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.46.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6971a069203b55c3b7286ab3f1d6182c2cbf0180
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.45.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 5fb93f66b8754e7e9d526bdfff594b4502882853
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.44.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f9e81715fb8327ecf08c8efafb55bf2c42d55a10
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.43.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 0196ada144ec053ad29ba0c63b3381fc638b38ca
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.41.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 96.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6d53dce508a1d95e732a51e0640a2c2bad49c851
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.41.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 96.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 3bba61eb2574f834bdd23f39a5b7be3ce167cf70
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.40.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 99.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: acc93205395e6dc53da3f74d48e10e3d1001a0e8
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.39.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 99.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: bb98d57a761a8dd6f4e641aca9943d4b006d6391
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.38.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 99.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 028e6ecf114a3fc910a0892e1c4a8d64c2eb0ef7
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.37.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 98.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2676974449c5ffecc622ea2d48c94fa34089dab1
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.36.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 98.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 25a19947070a47bfe56e507bfdcceb4b4cf827a2
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.35.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 97.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2d9627b51540839a010c28cea6a861fa29387af3
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.34.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 97.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 8a4134f156907285a58d3db84760dbdec28b8095
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.33.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 96.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e897ee3a368178e40fd640ca1e183d0ce40ecb9b
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.32.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: a5d67b0e03f1e228c681c74750c611cfe6c19fad
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.31.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 94.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 36a7797aa7067f3870fd72e6738181e3642bb15c
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.30.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 93.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9079f08b463b742a9573323f75e88b967affd7af
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.29.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 91.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: b0dd9a0d5b02355126b05bfb72188ac9b1ef5653
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.28.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 92.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e8efd33ac554982b7751ae695751fb7a247e0386
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.13.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 80.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 56d128e2bcf112c0987587ed995c7cc4405398d8
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.12.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 80.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: a259cb9e67409b60c5a00412779d58998d92140f
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.11.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 81.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2058f8299a665692432fa6179a42c4fc2a26bcdd
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.10.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 81.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f8e5061a53e4bce3b544cf4e1ae4fe1b3014144e
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.9.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 79.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 7555eb0831fa6d59f2d781412c8dc9a9ecfb116f
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.8.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 77.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: af3870790adfd0cacc043e968c569c35dfd33ad3
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 77.2 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d00a081511cb55425a9044b8ab2406e4b4adaab8
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /8/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 76.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ca7a1711b2eecd295b48039cc17973ea196f8447
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.5.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/27
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 75.3 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 25bd92c649be38a24b33ff6c93449cd6481900d9
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.4.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/19
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 73.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 97e382b8f547911b5bb37d2e2ba0bfde1afb9e93
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.4.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 73.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 4be33be47657e8cb6191a75fed1b7fd02d536a23
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.3.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/6
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 72.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 42ab4288010056b75cae2afb478a3ce7d4874df5
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.2.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 70.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 0dce5dec906f0059f5053f0ac8c427c1fca8f869
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.1.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 69.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 961f5f416328c9faaa5a76f7beadb187f707e3d9
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.18 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 67.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: ffb6fedb1baed7f2d65ded2c524f3ed1c2d193ea
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.17 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/5
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 56.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: da73c89755bf0e83a6a6e11b8371456b2d3e81ee
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.15 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 57.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: e186304f94e851f83aad3323a6bc6bc7566fdae0
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.14 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 56.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 80b76a5a57c465b609ad523ed42d71806edd5739
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.13 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 54.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 8b990f2e6ebe78711d2da4231f2cd88e474afecf
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.12 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 53.4 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 6da4a83559d68010a93d7b575b1548cb41119647
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.11 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 51.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: da454428a1e1b3d05335742149ba5d7c5a84de14
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 51.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1267442941a6817ef64ff31abeb1ac02995bea80
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.10 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /2/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 51.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 5c2233e3c9cc8769069434ee00bc1d00b2af0d27
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d
 • Clash of Kings – CoKElex WirelessStrategy 2.0.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  حجم فایل: 50.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 4468da78f48b2633fad438fc3b6446c1ea869661
  امضای APK برنامه: 1578cd44e40a8ec771780b43311bce3959a5ec3d

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org