/
(4.6/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید Clash of ClansSupercellStrategy

 • نام برنامه
  Clash of ClansSupercellStrategy
 • نام بسته
  com.supercell.clashofclans
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه Clash of ClansSupercellStrategy

نسخه برنامه Clash of ClansSupercellStrategy :
 • 9.24.15 (871)
 • 9.24.7 (867)
 • 9.24.1 (863)
 • 8.709.23 (843)
 • 8.709.16 (837)
 • 8.709.2 (831)
 • 8.332.16 (774)
 • 8.332.14 (773)
 • 8.332.9 (769)
 • 8.332.2 (766)
 • 8.212.12 (754)
 • 8.212.9 (753)
 • 8.212.3 (750)
 • 8.116.11 (740)
 • 8.116.2 (722)
 • Clash of ClansSupercellStrategy 9.24.15 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 87.1 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 0727ddee9f6a1f82feb1f3de3f1df5ba5ad2cd6a
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 9.24.7 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /6/1
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 87.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: d9c267e53b4b1e4e1f86756040017b59fb05dcd6
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 9.24.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/22
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 87.2 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 348a4393fcc6f81b4a49d216e59e2dd5c7ed6800
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.709.23 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/13
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 66.3 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 76f9de51959a0111e5161b6cd06542fdcf88f583
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.709.16 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 65.9 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: 98a6f7c479a7d0b29c553bd7b415161f84768929
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.709.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/2
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 68.6 MB
  تست شده بروی: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  کد Sha1 فایل: efc184b8d5a3303ae0de89b32cf9fcc5f0e46911
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.332.16 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /7/7
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 61.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 606064f0c213f33b532aea7069858cf292d29f06
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.332.14 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/15
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 61.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: c23e8a717bcb10286f684622d40bd9a85b8990a0
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.332.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 61.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: d45d9c336b3e732e8b7ea2a2ccb7b5831e436c1d
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.332.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 61.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f05d6157cd2d2dfa55c96e49988771c57b29b026
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.212.12 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 58.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 34e8e1ec48d3ceacb07291f311a2cf361d9bc258
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.212.9 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/24
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 58.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 477463c44e13d3c65a2305a9b3891946f1154108
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.212.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 58.8 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 60754635bb3d406df2c43666e27df91eff8514ca
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.116.11 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/4
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 55.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: eee61892d440249a1778f40833a2e78a02eca43e
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525
 • Clash of ClansSupercellStrategy 8.116.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  حجم فایل: 54.9 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: ef92709e51f5014b959092f3bdf7492d88b19b71
  امضای APK برنامه: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org