/ June 9, 2017
(4.7/5) (3)

Description

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.

Altijd op de hoogte
• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.
• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.
• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.

Puur leescomfort
• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.
• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.

Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine
• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.
• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.


Wat hebt u nodig?
•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.

Systeemeisen
• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.
• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.
EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.

Always know
• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.
• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.
• Even if you're not online you can view downloadedpublications.

Pure reading comfort
• The intuitive screen reads very comfortable.
• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.

Actively work with your e-book / e-magazine
• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.
• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.


What do you need?
• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.

system Requirements
• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.
• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.

App Information eDis NL2

eDis NL2 Version History

Select eDis NL2 Version :
 • 2.5.119 (2510119)
 • eDis NL2 2.5.119 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  File Sha1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK Signature: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af

Wolters Kluwer Nederland B.V. Show More...

eDis NL2 APK
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.Always know• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads very comfortable.• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need?• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org